اعضای شورای استان اردبیل

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر محمد نریمانی رییس
۲ حسن یاقوتی زرگر نایب‌ رییس
۳ حسین قمری کیوی دبیر
۴ دکتر علی رضایی شریف خزانه دار
۵ دکتر فرشاد شیخ اکبری بازرس

 

آدرس محل شورای استان: اردبیل – میدان سرچشمه – نبش کوچه معصومی – ساختمان پزشکان سرچشمه – طبقه سوم

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۴۵۱۲۲۵۰۲۹۳

شماره حساب شورای استان:  ۰۱۰۸۱۸۸۶۳۷۰۰۳