اعضای شورای استان اصفهان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر احمد عابدی رییس
۲ دکتر امرالله ابراهیمی نایب‌ رییس
۳ حمید نصیری ده سرخی دبیر
۴ دکتر سالار فرامرزی خزانه دار
۵ دکتر محسن لعلی بازرس

 

آدرس محل شورای استان: اصفهان – میدان آزادی (دروازه شیراز) دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۳۱۱۷۹۳۲۵۶۸

شماره حساب شورای استان: ۰۱۰۳۲۲۴۷۳۳۰۰۵