اعضای شورای استان البرز

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر محمدرضا بلیاد رییس
۲ محمد جوادی ایلخچی نایب‌ رییس
۳ بهرام هزاروسی دبیر
۴ دکتر بیوک تاجری خزانه دار
۵ دکتر محمد قمری بازرس

 

آدرس محل شورای استان: کرج – خیابان طالقانی – ابتدای بلوار ماهان – طبقه سوم مرکز مشاوره روان شناختی رازی

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۲۶۳۴۴۲۸۰۲۴

شماره حساب شورای استان: