اعضای شورای استان ایلام

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ رحمت رمضانی رییس
۲ امیر عبدالحسینی نایب‌ رییس
۳ الیاس نیازی دبیر
۴ سید محمد موسوی خزانه دار
۵ اکبر ملک احمدی بازرس

 

آدرس محل شورای استان: ایلام – بلوار سیدالشهدا – نرسیده به بازار (دکه ها) پشت مجتمع پاییز

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۸۴۱۳۳۶۹۱۵۰ نمابر ۰۸۴۱۳۳۳۴۱۰۴

شماره حساب شورای استان: ۰۱۰۸۱۰۱۸۵۴۰۰۰