اعضای شورای استان چهارمحال و بختیاری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر سیدکمال صولتی دهکردی رییس
۲ دکتر طیبه شریفی نایب‌ رییس
۳ دکتر محمد ربیعی دبیر
۴ دکتر علی اکبر شریفی خزانه دار
۵ محمد قاسمی پیربلوطی بازرس

 

آدرس محل شورای استان: شهرکرد- حد فاصل آموزش و پرورش و چهارراه فردوسی- روبروی بانک مهر ایران- طبقه ۳ چاپخانه قائم- مرکز مشاوره امید

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۳۸۱۲۲۲۱۳۷۳ نمابر ۰۳۸۱۲۲۶۳۲۹۵

شماره حساب شورای استان: ۰۱۰۸۲۳۶۰۵۹۰۰۸