اعضای شورای استان خراسان جنوبی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ محمد مهدی خزاعی رییس
۲ دکتر محمد حسین سالاری فر نایب‌ رییس
۳ محمد شفیعی دبیر
۴ محمد فاروق صادقی مجد خزانه دار
۵ دکتر محسن خورشیدزاده بازرس

 

آدرس محل شورای استان: بیرجند-میدان شهدا-جنب اداره امور مالیاتی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-واحد مشاوره

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۵۶۱۲۲۳۵۵۹۸ – ۰۵۶۱۲۲۲۱۶۳۴

شماره حساب شورای استان: ۰۱۰۸۱۳۱۳۴۹۰۰۴