اعضای شورای استان خراسان رضوی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر سید امیر امین یزدی رییس
۲ حمید اصغری پور نایب‌ رییس
۳ دکتر نگار اصغری پور دبیر
۴ دکتر حمید نجات خزانه دار
۵ دکتر مهدی امیری بازرس

 

آدرس محل شورای استان: مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم تربیتی

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۵۱۳۸۷۹۰۹۱۵

شماره حساب شورای استان: