اعضای شورای استان خراسان شمالی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر علی جهانگیری رییس
۲ دکتر شهربانو جلائی نایب‌ رییس
۳ دکتر علی اکبر سلیمانیان دبیر
۴ دکتر احمد حیدرنیا خزانه دار
۵ دکتر ابوطالب سعادتی بازرس

 

آدرس محل شورای استان: بجنورد- خیابان طالقانی -حدفاصل میدان شهید و چهارراه مخابرات -کوچه گرمه ای -نبش بن بست اول -پلاک ۸۳ -دفتر مشاوره

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۵۸۴۲۲۱۲۷۰۰- نمابر ۰۵۸۴۲۲۲۵۱۸۷

شماره حساب شورای استان: ۰۱۰۸۲۹۲۵۶۱۰۰۶