اعضای شورای استان زنجان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر مسعود حجازی رییس
۲ دکتر غلامحسین انتصارفومنی نایب‌ رییس
۳ دکتر اباذر چراغی دبیر
۴ سید عبدالله احمدی قلعه خزانه دار
۵ دکتر قمر کیانی بازرس

 

آدرس محل شورای استان: زنجان-دانشگاه آزاد اسلامی-مرکز مشاوره

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۲۴۱۴۲۶۰۰۵۷ – ۰۲۴۱۷۲۷۸۳۴۵

شماره حساب شورای استان: ۰۱۰۷۹۶۳۸۷۸۰۰۰