اعضای شورای استان سمنان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر اسحق رحیمیان بوگر رییس
۲ محمدرضا جهان نایب‌ رییس
۳ مریم صالحیان دبیر
۴ مهدی زایر خزانه دار
۵ دکتر سیدموسی طباطبایی بازرس

 

آدرس محل شورای استان: سمنان-میدان مشاهیر-خیابان یاسر-روبروی طباخی صدقی-طبقه فوقانی پدیده نوین

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۲۳۱۳۳۲۴۹۷۱ – ۰۲۳۱۳۳۲۴۹۷۱

شماره حساب شورای استان: ۰۱۰۸۱۵۸۶۵۳۰۰۹