اعضای شورای استان سیستان و بلوچستان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر نورمحمد بخشانی رییس
۲ دکتر مهوش رقیبی نایب‌ رییس
۳ دکتر محمود شیرازی دبیر
۴ دکتر زهرا نیک منش خزانه دار
۵ دکتر عزیزالله مجاهد بازرس

 

آدرس محل شورای استان: زاهدان-خیابان امام خمینی- بیمارستان روانپزشکی بهاران- حوزه آموزش- دفتر مجله بین المللی رفتارهای پرخطر

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۵۴۱۴۵۲۲۶۳۷-  – ۰۵۴۱۴۵۲۲۶۳۷

شماره حساب شورای استان: