اعضای شورای استان کردستان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ فریبا طیری رییس
۲ دکتر امید مرادی نایب‌ رییس
۳ دکتر احمد امانی دبیر
۴ هادی نقدی خزانه دار
۵ دکتر فایق یوسفی بازرس

 

آدرس محل شورای استان: سنندج- چهارراه صفری- ابتدای خیابان جامی- اداره بهزیستی شهرستان سنندج

تلفن تماس با دفتر شورای استان:

شماره حساب شورای استان: ۰۱۰۷۹۵۹۸۳۹۰۰۱