اعضای شورای استان کرمانشاه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر خدامراد مومنی رییس
۲ دکتر حسن امیری نایب‌ رییس
۳ دکتر خیرالله صادقی دبیر
۴ دکتر مختار عارفی خزانه دار
۵ دکتر محسن گلمحمدیان بازرس

 

آدرس محل شورای استان: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی- روبروی بیمارستان طالقانی- دانشکده علوم اجتماعی- دانشکده رازی کرمانشاه

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۸۳۱۸۳۶۱۳۷۰۰۸۳۱۸۳۸۸۰۹۴-۰۸۳۱۸۳۶۳۶۲۷

شماره حساب شورای استان: ۰۱۰۶۸۴۴۳۶۵۰۰۱