اعضای شورای استان گلستان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ بهرام بختیاری سعید رییس
۲ دکتر مجتبی عقیلی کرد محله نایب‌ رییس
۳ مریم دربای دبیر
۴ عبدالرحمن جوانبخش خزانه دار
۵ محمدرضا کوثری بازرس

 

آدرس محل شورای استان: گرگان- خیابان گرگان­- پارس- ابتدای مرداد مرکزی –روبروی آموزشگاه موسیقی- مجتمع مرداد- طبقه ۲- واحد ۷

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۱۷۱۲۲۳۴۰۸۴ – ۰۱۷۱۲۳۶۷۲۹۷-۰۱۷۱۲۲۳۴۰۸۴

شماره حساب شورای استان: ۰۱۰۸۰۶۳۹۲۷۰۰۲