اعضای شورای استان لرستان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر فیروزه غضنفری رییس
۲ دکتر محمدعلی سپهوندی نایب‌ رییس
۳ دکتر محمدعلی سپهوندی دبیر
۴ زیور آریا صدر خزانه دار
۵ زیور آریا صدر بازرس

 

آدرس محل شورای استان: خیابان امام خمینی (نرسیده به میدان شهدا) – کوچه روبروی فاطمیه – ساختمان پزشکان مهر – طبقه دوم – مرکز خدمات مشاوره و روان شناسی

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۶۶۱۲۲۲۰۶۷۸۰۶۶۱۶۲۰۰۰۰۳

شماره حساب شورای استان: