اعضای شورای استان مازندران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر بهرام میرزائیان رییس
۲ دکتر رمضان حسن زاده نایب‌ رییس
۳ رضا دنیوی دبیر
۴ دکتر یارعلی دوستی خزانه دار
۵ غلامرضا خلیلی بازرس

 

آدرس محل شورای استان: ساری-خیابان فرهنگ-خیابان پیوندی – نبش پیوند ۲-پلاک

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۱۱۳۳۲۵۹۵۲۸

شماره حساب شورای استان: ۰۲۱۵۳۵۸۰۳۶۰۰۶