اعضای شورای استان همدان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ دکتر ابوالقاسم یعقوبی رییس
۲ دکتر حسین محققی نایب‌ رییس
۳ دکتر رسول کرد نوقابی دبیر
۴ مریم متقیان خزانه دار
۵ اسدالله فهمیده توکلی بازرس

 

آدرس محل شورای استان: همدان- شهرک مدرس- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده اقتصاد، علوم اجتماعی و روانشناسی- اتاق ۴۱۸

تلفن تماس با دفتر شورای استان: ۰۸۱۱۴۲۴۶۲۵۹۰۸۱۱۸۳۸۱۱۴۹

شماره حساب شورای استان: –